Προστασία προσωπικών δεδομένων

 
 

Οδηγίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 
  Στόχος μας είναι να προστατεύονται τα παιδιά κατά τη χρήση του Διαδικτύου.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν μας τα δώσετε εσείς, στα πλαίσια π.χ. μίας εγγραφής, ενός ερωτηματολογίου ή μίας κλήρωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε δεν δημοσιοποιούνται, ούτε παραχωρούνται σε τρίτους εκτός PLAYMOBIL. Περαιτέρω σας διαβεβαιώνουμε, ότι διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε «Cookies». Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου, που χρησιμοποιούνται από χιλιάδες ιστοσελίδες, για να αναγνωρίζονται οι συχνοί επισκέπτες. Τα «Cookies» στην PLAYMOBIL δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους πληροφορία για εσας, παρά μόνο έναν αναγνωριστικό αριθμό, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα εκτός PLAYMOBIL. Με την βοήθεια αυτών των «Cookies» μπορούμε να αναλύσουμε, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες το site μας, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας στις ανάγκες των επισκεπτών μας. Επιπλέον τα «Cookies» μας προσφέρουν τη δυνατότητα, να αξιολογήσουμε την επιτυχία μίας σελίδας, όπως επίσης και την ανταπόκριση της αναφορικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών.

Επιπλέον αποθηκεύουμε συγκεκριμένα μη προσωπικά δεδομένα, κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα PLAYMOBIL. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον τύπου του Browser που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας.

Ο Internetserver της PLAYMOBIL αποθηκεύει τον αριθμό των χρηστών των ιστοσελίδων μας και τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή. Αυτές οι πληροφορίες δεν περιέχουν κανενός είδους προσωπικό σας δεδομένο. Η PLAYMOBIL δεν γνωρίζει ούτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ούτε άλλα στοιχεία σας, εφ’ όσον δεν μας τα έχετε δώσει εσείς.